Tarieven

Tarieven

Vooraf vindt er een  oudergesprek plaats. De totale kosten hangen af van de lengte van het traject, Deze wordt altijd bepaald in overleg met kind en ouders. Een sessie integratieve kindertherapie duurt 55 minuten, een PMTsessie duurt 50 minuten.

Het 1e oudergesprek: gratis

Kind sessie

€70  per sessie 

Gesprek/ observatie op school:

€70 per gesprek

Oudergesprek:

€70 per gesprek

Voor PMT geldt een aangepast tarief i.v.m de zaalhuur,  de hoogte van het bedrag is afhankelijk van de locatie.

Vergoedingen zijn mogelijk via de gemeente of zorgverzekeraar (alternatieve / complementaire hulp)

Algemene voorwaarden, privacy en klachtenprocedure

Op een overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing: 20210501 Algemene Voorwaarden overeenkomst

Kinderpraktijk Oerset neemt de privacy van cliënten serieus en werkt volgende de volgende verklaring. privacy verklaring

Kinderpraktijk Oerset is aangesloten bij de beroepsverenigingen NFG, NVPMT en koepelorganisaties RBCZ en FVB

Bent u niet tevreden over de geboden hulp dan kunt u contact opnemen met de praktijk of de NFG (https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html)