Werkwijze

De overtocht van probleem naar spelen, ervaren, bewegen, oefenen, leren en zelf oplossen!

Kind zijn heeft leuke kanten: leren, ontdekken en nieuwe ervaringen opdoen. Het kind is voortdurend in ontwikkeling en er gebeurt van alles in het kind zelf en in de interactie met zijn omgeving!

Het is dan ook niet zo gek dat er soms periodes zijn die stroever verlopen. Je kind kan wat somberder zijn of bozer dan normaal. Wanneer je als ouder merkt dat deze periode te lang duurt, dan kan de integratieve kindertherapeut een helpende hand bieden.

Het doel is dat het kind zich weer gelukkig en blij voelt en weer zonder belemmering kan functioneren in het dagelijks leven.

Integratieve kindercoaching / therapie

De integratieve kindercoach / therapeut gaat ervanuit dat het kind weet wat het moet doen om het probleem op te lossen, dat het kind dit ook kan en ook doet, de kindercoach helpt het kind om zijn/ haar weg hierin te vinden.

Dit gebeurt door met het kind te spelen, te praten en door middel van gebruik van allerlei materialen die aansluiten bij dit specifieke kind. Het kind wordt gestimuleerd, het zelfhelend vermogen wordt vergroot en het kind leert zijn eigen probleem op te lossen.

PMT; psychomotorische therapie.

Psychomotorische therapie is er voor kinderen die affiniteit hebben met bewegen en leren door ervaren. Lichaamsbeweging en bewegingsgedrag staan centraal. Door  bewegingsoefeningen, bewegingsspel en lichaamsgerichte oefeningen leert het kind lichaamssignalen herkennen, zichzelf en zijn eigen  patronen van gedrag herkennen en begrijpen.  Zodoende kan er geoefend worden met ander gedrag en vindt er gedragsverandering plaats.

 

Foto speltherapie